Monthly Archives: December 2010

แนวทางการแก้ไขปัญหาของความไว้วางใจตนเอง (The Solution of Self trust as Self Honesty)

แนวทางการแก้ไขปัญหาของความไว้วางใจตนเองนั้นคือความซื่อสัตย์นี้เป็นคำตอบของตนเองในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตไว้วางใจตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเองถือเป็นความซื่อสัตย์สุจริตนั้นคือการแสดงออกของตัวเองที่ชัดแจ้งนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาของตัวเองในทุกๆลมหายใจ ตัวอย่างเช่น ตามที่คุณเคยได้ยินและเห็นในคำพูดที่แสดงในการสัมภาษณ์กับการแสดงออกแบบของความไว้วางใจเป็นสุจริต ความเชื่อมั่นในโลกนี้ได้รับการถูกล่วงละเมิดอย่างกว้างขวาง มนุษย์จะเริ่มต้นและจุดเริ่มต้นจะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดและไม่มีใครสามารถและอาจได้รับความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นที่สิ้นสุดการแสดงออกของตัวเองเป็นคำกล่าวที่ไม่มีขีดจำกัดของตนเองที่ยังคงเป็นในช่วงเวลาของทุกๆลมหายใจ ความไว้วางใจตนเองไม่สามารถอยู่โดยไม่มีความซื่อสัตย์ในตนเอง นี้ไม่ได้หมายความว่าความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ในตนเองคือการเชื่อมต่อความสัมพันธ์กันภายในตัวเอง ฉันเองตรงไปตรงมาและอยู่ภายในตัวเองและเป็นความซื่อสัตย์สุจริตที่เป็นฉันที่ฉันเชื่อฉัน ดังนั้นฉันจะเป็นจริงหลังจากความซื่อสัตย์และความไว้วางใจตนเองด้วยตนเองและมีค่าเท่ากับหนึ่งในการแสดงออกและการประยุกต์ใช้ ตัวอย่างเช่น การใช้ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นอยู่ของตนเอง เชื่อมั่นในตนเองแล้วก็จะแสดงออกของการประยุกต์ใช้ความซื่อสัตย์สุจริตในตนเอง, ทั้งหมด, ความซื่อสัตย์สุจริตทั้งของตนเองและความเชื่อมั่นในตนเองเป็นหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ชีวิตของตัวเองเป็น “ที่ฉัน” ในที่นี้ในช่วงเวลาของทุกๆลมหายใจตัวอย่างเช่น อยู่ในสถานการณ์และมีผู้คนอยู่รอบๆตัวคุณในหมู่คุณและคุณจะเข้าร่วม แต่ภายในคุณมีความรู้สึกอึดอัดมากมายที่คุณได้มีประสบการณ์ก่อนที่ คุณจะได้ขอให้ทุกคนเข้าร่วมคุณ แท้จริงแล้ว มีที่ต้องการจะอยู่บ้านและอ่านหนังสือสะดวกสบายในเตียง แต่ความคิดของคุณขับรถและคุณกล่าวว่า “ไม่ให้ฉันไปและโปรดคนอื่นๆ” และเป็นเช่นนั้นคุณหรือไม่ ในขณะนั้นเป็นโปรแกรมของตัวเองไม่สุจริต คุณกำลังการทุจริตที่มีประสบการณ์ของตัวเองในขณะนี้ ตอนนี้ถ้าคุณยังคงที่ไม่สุจริตในตัวคุณเองในการใช้งานดังกล่าวและเพิกเฉยต่อ สิ่งที่คุณกำลังประสบจริงเมื่ออยู่กับเธอในภายหลังคุณจะไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังประสบปัญหาภายในจริงคุณ คุณต้องการที่จะอยู่? คุณต้องการที่จะไปไหน ต่อมามันกลายเป็นที่ไม่เกี่ยวข้อง, มีบางคนกล่าวไว้ว่า แต่ไม่ได้หมายความว่า คุณจะได้สูญเสียที่การแสดงออกของความซื่อสัตย์ในตัวคุณนั้นคุณจะทำในสิ่งที่ทุกคนต้องการให้คุณทำและตรงกันข้ามกับตัวคุณ, ความไว้วางใจของคุณจะกระจายตัวและที่ว่าตัวเองว่าเป็นวิธีการไว้วางใจจะเชื่อมต่อกับความสัมพันธ์ด้านนอกของตัวเองเพื่อกำหนดตัวเองด้วยเพราะตัวเอง … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

ข้อควรระวังเป็นลมหายใจของชีวิต (Attention as the breath of life)

นี้เป็นคำตอบของความสนใจ การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับอาการของตัวเองโดยเป็นสารละลายของความสนใจ มุมมองที่ได้รับจากการสัมภาษณ์อื่น ๆ ของวิธีการให้ความสนใจมนุษยศาสตร์จะถูกกำกับโดยเจตนาโดยสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้และที่มีวิธีการไม่ให้ชี้ไม่มีตำแหน่งที่ไม่มีใครสักคนไม่มีสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยว่าคุณสามารถที่จะไว้วางใจ ที่มีอยู่ในโลกนี้โดยการให้สิ่งที่เป็นอยู่ในโลกนี้ผ่านทางสื่อบันเทิงสงครามความขัดแย้งเป็นต้น มนุษย์สารละลายของความสนใจของผมนำเสนอให้คุณเป็นโปรแกรมที่เน้นความจำเพาะของตัวเองเป็นคนที่คุณอยู่ในทุกขณะที่เป็นทุกลมหายใจ เพราะเหตุใด นี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาของความสนใจ? มีลักษณะเป็นที่น่าสนใจของมนุษย์อย่างแท้จริง มีลักษณะเหมือนลูกสุนัขในการหยุดยั้งและคุณจูงสายลากที่แตกต่างกันหลายๆครั้ง โดยคุณเป็นแมลงดูดเลือด ของโลกความสนใจของคุณ ไปยังตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของโลกนี้เพราะความสนใจของคุณเป็นผู้กำกับจะมี — แก้ปัญหาความสนใจคืออะไร เรียนที่นี่เป็นตัวเองเป็นลมหายใจในทุกขณะ จากนั้นความสนใจของคุณขณะที่คุณอยู่กับเธอในที่นี่และเป็นลมหายใจ ความสนใจของคุณจะไม่สามารถแยกกันได้โดยตรงจากท่านโอนความสนใจของคุณด้านนอกของคุณแทนของจริงเห็น ตระหนักและความเข้าใจในสิ่งที่เป็นจริงไปในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับและได้รับอนุญาตให้อยู่ในโลกนี้สิ่งที่เรา แต่ละบุคคลและทุกหนึ่งเดียวทำในโลกนี้ทำเพื่อโลกนี้เป็นตัวเรา? เราไม่เห็น แต่เราไม่ได้ยิน – ทำไม?เนื่องจากความสนใจของเราจะถูกกำกับออกมีอยู่ที่ไหนสักแห่ง โดยตรงด้วยตัวคุณเอง ให้ทิศทาง นั่นคือดำเนินการผ่านการวางอยู่อาศัยและการใช้ความสนใจของตนเอง ความสนใจของตนเองอยู่ที่นี่เป็นลมหายใจเป็นช่วงเวลา ถ้าใจของคุณเดินลงเส้นทางใด ๆ พยายามชักชวนให้คุณดังต่อไปนี้มันผ่านความปรารถนาที่จะยกตัวอย่าง ต้องการและต้องทำตามความคิดของคุณเป็นความรู้สึกความคิดและอารมณ์เพราะ”บางทีมันอาจจะเป็นไปได้จิตใจของคุณอาจมีจุด — ต้องระวังเกี่ยวกับการที่ คุณหยุดใจของคุณให้ใช้การให้อภัยตัวเองตรงความสนใจและความสำคัญของตนเองที่นี่เป็นลมหายใจ อาศัยอยู่ที่นี่ ที่นี่ ฉันที่นี่ ไม่ยอมรับและให้ด้วยตัวเองที่จะนำมารวมกับแกะและลูกสุนัขในการข่ม … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment