แนวทางการแก้ไขปัญหาของความไว้วางใจตนเอง (The Solution of Self trust as Self Honesty)

แนวทางการแก้ไขปัญหาของความไว้วางใจตนเองนั้นคือความซื่อสัตย์นี้เป็นคำตอบของตนเองในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตไว้วางใจตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเองถือเป็นความซื่อสัตย์สุจริตนั้นคือการแสดงออกของตัวเองที่ชัดแจ้งนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาของตัวเองในทุกๆลมหายใจ ตัวอย่างเช่น ตามที่คุณเคยได้ยินและเห็นในคำพูดที่แสดงในการสัมภาษณ์กับการแสดงออกแบบของความไว้วางใจเป็นสุจริต ความเชื่อมั่นในโลกนี้ได้รับการถูกล่วงละเมิดอย่างกว้างขวาง มนุษย์จะเริ่มต้นและจุดเริ่มต้นจะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดและไม่มีใครสามารถและอาจได้รับความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นที่สิ้นสุดการแสดงออกของตัวเองเป็นคำกล่าวที่ไม่มีขีดจำกัดของตนเองที่ยังคงเป็นในช่วงเวลาของทุกๆลมหายใจ ความไว้วางใจตนเองไม่สามารถอยู่โดยไม่มีความซื่อสัตย์ในตนเอง นี้ไม่ได้หมายความว่าความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ในตนเองคือการเชื่อมต่อความสัมพันธ์กันภายในตัวเอง ฉันเองตรงไปตรงมาและอยู่ภายในตัวเองและเป็นความซื่อสัตย์สุจริตที่เป็นฉันที่ฉันเชื่อฉัน ดังนั้นฉันจะเป็นจริงหลังจากความซื่อสัตย์และความไว้วางใจตนเองด้วยตนเองและมีค่าเท่ากับหนึ่งในการแสดงออกและการประยุกต์ใช้ ตัวอย่างเช่น การใช้ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นอยู่ของตนเอง เชื่อมั่นในตนเองแล้วก็จะแสดงออกของการประยุกต์ใช้ความซื่อสัตย์สุจริตในตนเอง, ทั้งหมด, ความซื่อสัตย์สุจริตทั้งของตนเองและความเชื่อมั่นในตนเองเป็นหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ชีวิตของตัวเองเป็น “ที่ฉัน” ในที่นี้ในช่วงเวลาของทุกๆลมหายใจตัวอย่างเช่น อยู่ในสถานการณ์และมีผู้คนอยู่รอบๆตัวคุณในหมู่คุณและคุณจะเข้าร่วม แต่ภายในคุณมีความรู้สึกอึดอัดมากมายที่คุณได้มีประสบการณ์ก่อนที่ คุณจะได้ขอให้ทุกคนเข้าร่วมคุณ แท้จริงแล้ว มีที่ต้องการจะอยู่บ้านและอ่านหนังสือสะดวกสบายในเตียง แต่ความคิดของคุณขับรถและคุณกล่าวว่า “ไม่ให้ฉันไปและโปรดคนอื่นๆ” และเป็นเช่นนั้นคุณหรือไม่ ในขณะนั้นเป็นโปรแกรมของตัวเองไม่สุจริต คุณกำลังการทุจริตที่มีประสบการณ์ของตัวเองในขณะนี้ ตอนนี้ถ้าคุณยังคงที่ไม่สุจริตในตัวคุณเองในการใช้งานดังกล่าวและเพิกเฉยต่อ สิ่งที่คุณกำลังประสบจริงเมื่ออยู่กับเธอในภายหลังคุณจะไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังประสบปัญหาภายในจริงคุณ คุณต้องการที่จะอยู่? คุณต้องการที่จะไปไหน ต่อมามันกลายเป็นที่ไม่เกี่ยวข้อง, มีบางคนกล่าวไว้ว่า แต่ไม่ได้หมายความว่า คุณจะได้สูญเสียที่การแสดงออกของความซื่อสัตย์ในตัวคุณนั้นคุณจะทำในสิ่งที่ทุกคนต้องการให้คุณทำและตรงกันข้ามกับตัวคุณ, ความไว้วางใจของคุณจะกระจายตัวและที่ว่าตัวเองว่าเป็นวิธีการไว้วางใจจะเชื่อมต่อกับความสัมพันธ์ด้านนอกของตัวเองเพื่อกำหนดตัวเองด้วยเพราะตัวเอง ได้ปราบปรามความซื่อสัตย์สุจริตด้วยตัวเองของตัวเองและดังนั้นจึงไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองอยู่แล้วคุณต้องกำหนดความเชื่อมั่นในตนเองของคุณ เป็นที่แยกต่างหากจากตัวคุณเองจากความซื่อสัตย์ในตนเองของคุณเอง แต่ถ้าคุณมีความตรงไปตรงมาในขณะที่ดูและกล่าวว่าเป็น “นี่คือการแสดงออกของฉัน ในขณะนี้ฉันชอบอยู่คนเดียวกับตัวเองอ่านหนังสือ” และคุณยังคงมีความชัดเจนและมีความเสถียรและคงที่ภายในตัวเองในการเคลื่อนไหวใดๆ นั่นคือความซื่อสัตย์ในตนเองของคุณในขณะนี้ ดังนั้นในการประยุกต์ใช้ความซื่อสัตย์สุจริตด้วยตนเองที่การแสดงออกของความเชื่อมั่นในตนเองจะกลายเป็นคุณได้อย่างไร นั่นคือเมื่อไม่ว่าหรือคนที่ต้องการสิ่งที่คุณมองในเรื่องของความซื่อสัตย์ในตัวคุณเองและคุณพูด และเพื่อให้คุณแสดงความไว้วางใจในขณะที่การแสดงออกของคุณ เป็นดังนั้นคุณจะได้รับความไว้วางใจ ในเรื่องสถานการณ์ในสิ่งที่คุณจะอยู่ในสิ่งใดก็ตามที่ ไม่มีใครนำมาพิจารณาว่าคุณเป็นใคร แต่นี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ของตัวเองภายในเวลาที่มนุษย์เพื่อที่จะแก้ปัญหาของตัวเองในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตไว้วางใจตัวเองนั้นได้ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความไว้ใจตนเองทำให้คุณสร้างความเชื่อมั่นในตนเองที่คุณสามารถสร้าง “ฉันคือใคร” ในช่วงเวลาของทุกๆลมหายใจ

Advertisements

About adrianblackburn

I am 1 vote for World Equality and an Equal Money System
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s