ให้อภัยตนเองในจุดของการให้ขึ้น’ในตัวเอง

ฉันให้อภัยตัวเองที่ฉันได้รับการยอมรับและได้รับอนุญาตให้ตัวเองเพื่อให้ขึ้นในตัวเองอยู่ภายในและเป็นกระบวนการของฉันให้อภัยตัวเอง

ฉันให้อภัยตัวเองที่ฉันได้รับการยอมรับและได้รับอนุญาตตัวเองให้เชื่อได้ว่าให้ขึ้นมีอยู่และที่หลบหนีอยู่

ฉันให้อภัยตัวเองที่ฉันได้รับการยอมรับและได้รับอนุญาตให้ตัวเองเพื่อการละเมิดความไว้วางใจตัวเองเป็นความผิดพลาดด้วยตนเองโดยไม่ได้อาศัยอยู่คำพูดของฉัน

ฉันให้อภัยตัวเองที่ฉันได้รับการยอมรับและได้รับอนุญาตตัวเองที่จะก่อวินาศกรรมตัวเองโดยโทษให้อภัยตัวเองเป็นไม่ได้อาศัยอยู่และใช้คำพูดของฉันของโทษตัวเองที่นี่ภายในและเป็นทางกายภาพ

ฉันให้อภัยตัวเองที่ฉันได้รับการยอมรับและได้รับอนุญาตตัวเองให้เดินผ่านจุดของการให้ขึ้นกับตัวเอง

ฉันให้อภัยตัวเองที่ฉันได้รับการยอมรับและได้รับอนุญาตตัวเองให้ไม่เห็นจุดของการให้ขึ้นสำหรับสิ่งที่มันเป็น — ประสบการณ์ชั่วขณะของการถอนความกระตือรือร้นและมีการหลอกลวงตัวเอง / การจัดการตนเอง

ฉันให้อภัยตัวเองว่าฉันได้รับอนุญาตให้ตัวเองเพื่ออภิปรายกับตัวเองด้วยการไปถึงจุดของการให้ขึ้น / ยืนเป็นวิธีการหลอกลวงที่ / การจัดการตัวเองผ่านทางความคิดและไตร่ตรอง

ฉันให้อภัยตัวเองที่ฉันได้รับการยอมรับและได้รับอนุญาตตัวเองจะไม่ทำสิ่งที่จะยืนขึ้นและเดินผ่านจุดของการให้ขึ้นกับตัวเอง

ฉันให้อภัยตัวเองที่ฉันได้รับการยอมรับและได้รับอนุญาตให้ตัวเองเพื่อให้ขึ้นในตัวเองและผู้อื่นโดยการกำจัดวัชพืชสูบบุหรี่ในเวลากลางคืน

ฉันให้อภัยตัวเองที่ฉันได้รับการยอมรับและได้รับอนุญาตตัวเองที่จะเชื่อว่าจุดนี้ / ประสบการณ์ของการให้ขึ้นเป็นจริง / อยู่ — และค่อนข้างไม่เห็นมันสำหรับสิ่งที่เป็นจุดของการหลอกลวงการจัดการ / ตัวเองด้วยตนเอง

ฉันให้อภัยตัวเองที่ฉันได้รับอนุญาตให้ตัวเองไปยืนจากจุดเริ่มต้นของการก่อการร้ายและไม่ได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่เท่าเทียมกัน — สำหรับและเป็นตัวเองเป็นที่ฉัน

ฉันให้อภัยตัวเองที่ฉันได้รับการยอมรับและได้รับอนุญาตให้ตัวเองเพื่อไม่ทราบว่าโดยการให้ขึ้นและศรัทธาใน / ที่เข้าร่วมโครงการภายในประสบการณ์ของการให้ขึ้นที่ว่าฉันจริงเพียงการยืดอายุของการมีความจำเป็นที่จะยืนขึ้นได้อย่างเต็มที่ส่วนร่วมอย่างเต็มที่และ AM ทำให้กระบวนการนี​​้หลีกเลี่ยงไม่ได้ยากมากขึ้นเกี่ยวกับตัวเอง

ฉันให้อภัยตัวเองที่ฉันได้รับการยอมรับและได้รับอนุญาตตัวเองให้เป็นเรื่องยากที่เกี่ยวกับตัวเอง / ให้กระบวนการของฉันที่ยากมากเกี่ยวกับตัวเองมากกว่าก็จะต้อง

Advertisements

About adrianblackburn

I am 1 vote for World Equality and an Equal Money System
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s